ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר כפות תמרים וענף עץ עבות וערבי נחל ושמחתם לפני ה'' אלהיכם שבעת ימים

   Close Viewer

Explore (Beta)


Share