ירושלים - מחנה יהודה, בית הכנסת "אורחים" עם שעון שמש / Jerusalem - Mahaneh Yehuda, old Jewish pilgrims house with sun-dial

   Close Viewer

Explore (Beta)


Share