ריצפת פסיפס / Mosaic floor, Tiberias

   Close Viewer

Share