קבוצת לביא, בית הכנסת מבפנים / Kibbutz Lavie, interior of synagogue

   Close Viewer

Explore (Beta)


Share