A Jewish peasant teaches his little son to till the soil / Rolnik żydowskie przyzwyczaja od dzieciństwa syna do pracy na roli / אכר עברי מחנך את בנו מילדותו לעבודת אדמה

   Close Viewer

Explore (Beta)


Share