De twee groote synagogen der Hoogduitsche Jooden, en het Oude-Zijds-huiszitten-aalmoesseniers-huis, van agteren, in 't verschiet

   Close Viewer

Share