ירושלים - הר ציון, הדלקת נרות לזכור דוד המלך בחצר הקבר / Jerusalem - Mt. Zion, candles burning to the memory of King David / Jerusalem - Mt. Zion, chandelles en mémoire du Roi David

   Close Viewer

Explore (Beta)


Share