ירושלים. אבן הגולל בפתח קברי בית-הירודס / Jerusalem. Rolling stone at the entrance to the tomb of Herod's household.

   Close Viewer

Share