Θεσσαλονίκη - Ισραηλίτης Νεκροταφείο / Salonique (Grèce). - Cimetière Israélite.

   Close Viewer

Share