הענדל אשת ר' יעקב ב''ש שפח / Hendl Bathschewa (1628)

   Close Viewer

Share