ר' יהודה ליווא בן בצלאל ז''ל (מהר''ל מפראג) שס''ט / Vysoký rabí Lev (1609). / Der hohe Rabbi Löw (1609).

   Close Viewer

Share