הגאון מו''ה יחזקאל לאנדא זצ''ל, הגאון מו''ה משה סופר זצ''ל, הגאון מו''ה עקיבא איגר זצ''ל

Title:
הגאון מו''ה יחזקאל לאנדא זצ''ל, הגאון מו''ה משה סופר זצ''ל, הגאון מו''ה עקיבא איגר זצ''ל
Description:
Color lithographed portrait of three rabbis: Rabbi Yechezkel Landau (above), Rabbi Moses Sofer (below right), and Rabbi Akiva Eger (below left). Printed in Germany.
Collection:
William A. Rosenthall Judaica Collection - Prints and Photographs
Contributing Institution:
College of Charleston Libraries
Media Type:
Images
Personal or Corporate Subject:
Landau, Ezekiel ben Judah, 1713-1793, Sofer, Moses, 1762-1839, Eger, Akiva ben Moses Guens, 1761-1837
Topical Subject:
Rabbis
Language:
Hebrew
Shelving Locator:
Print Portfolio 11, cofc-war-print11-017
Internet Media Type:
image/jpeg
Digitization Specifications:
Scanned with Epson Expression 10000 XL, 250 ppi, 24-bit color. Archival tiff image available.
Copyright Status Statement:
Public domain.
Access Information:
For more information contact Special Collections at the College of Charleston Libraries, Charleston, SC 29424.