רעדאקטערע פון סאציאליסטישע און ראדיקאלע צייטונגען און זשורנאלען אין אמעריקא

Title:
רעדאקטערע פון סאציאליסטישע און ראדיקאלע צייטונגען און זשורנאלען אין אמעריקא
Description:
Postcards with black-and-white photograph portraits of editors of socialist and radical newspapers and journals in the United States.
Collection:
William A. Rosenthall Judaica Collection - Postcards
Contributing Institution:
College of Charleston Libraries
Media Type:
Postcards
Topical Subject:
Jewish authors
Geographic Subject:
United States
Language:
Yiddish
Shelving Locator:
Postcard Portfolio 19cofc-war-postcard19-083
Internet Media Type:
image/jpeg
Digitization Specifications:
Scanned with Epson Expression 10000 XL, 600 ppi, 24-bit color. Archival tiff image available.
Copyright Status Statement:
Copyright status undetermined.
Access Information:
For more information contact Special Collections at the College of Charleston Libraries, Charleston, SC 29424.