.בילדער פון דעם אלטען יודישען לעבען. פאר כל נדרי

Title:
.בילדער פון דעם אלטען יודישען לעבען. פאר כל נדרי
Description:
Postcard with a reproduction of Moritz Oppenheim's painting Am Vorabend des Sühnetages.
Collection:
William A. Rosenthall Judaica Collection - Postcards
Contributing Institution:
College of Charleston Libraries
Media Type:
Postcards
Personal or Corporate Subject:
Oppenheim, Moritz, 1800-1882
Topical Subject:
Jews in art, Jews--Social life and customs, Judaism--Customs and practices, Yom Kippur
Language:
Yiddish
Shelving Locator:
Postcard Portfolio 17, cofc-war-postcard17-051
Internet Media Type:
image/jpeg
Digitization Specifications:
Scanned with Epson Expression 10000 XL, 600 ppi, 24-bit color. Archival tiff image available.
Copyright Status Statement:
Digital image copyright 2013, The College of Charleston Libraries. All rights reserved. For more information contact The College of Charleston Library, Charleston, SC 29424.