די סטייטס, די הויפט שטעט, טייכען, אזערעס, ימ'ען, און בערג, אין די יונייטעד סטייטס

Title:
די סטייטס, די הויפט שטעט, טייכען, אזערעס, ימ'ען, און בערג, אין די יונייטעד סטייטס
Date:
1912
Description:
Black-and-white map of the United States, with the names of states, capitals, rivers, lakes, oceans, and mountains labeled in English and Yiddish. From Guide to the United States for the Jewish immigrant : a nearly literal translation of the second Yiddish edition by John Foster Carr, published New York: J. F. Carr.
Collection:
William A. Rosenthall Judaica Collection - Prints and Photographs
Contributing Institution:
College of Charleston Libraries
Media Type:
Images
Geographic Subject:
United States--Maps
Language:
English, Yiddish
Shelving Locator:
Print Portfolio 07 v2, cofc-war-print07-v2-015
Internet Media Type:
image/jpeg
Digitization Specifications:
Scanned with Epson Expression 10000 XL, 600 ppi, 24-bit color. Archival tiff image available.
Copyright Status Statement:
Digital image copyright 2011, The College of Charleston Libraries. All rights reserved. For more information contact The College of Charleston Library, Charleston, SC 29424.